OR

De ouderraad van De Schakel stelt zich voor
Als ouderraad vertegenwoordigen wij u (de ouders/verzorgers), en hebben als doel een directe schakel tussen u en de school te zijn. Op deze manier willen wij de belangen van de ouders behartigen en de samenwerking tussen de school en de ouders bevorderen. Want de kinderen brengen een groot deel van de dag op school door en daarom is het belangrijk te weten wat er speelt op school.
Wij overleggen met en adviseren aan de MR (medezeggenschapsraad) en hebben regelmatig overleg met de directie.
De ouderraad (OR) van De Schakel bestaat uit een team van ouders die in principe voor een periode van 4 jaar zitting hebben. Ongeveer 7 keer per jaar komen de leden bij elkaar. Hierbij is een MR lid (medezeggenschapsraad) aanwezig.


Taken van de ouderraad
De taak van de ouderraad is het ondersteunen van het team leerkrachten bij diverse activiteiten en, in sommige gevallen, het opzetten van activiteiten zoals geld inzamelen voor een sponsorloop of het organiseren van een fancy fair.
Wij helpen o.a. bij het organiseren van bijvoorbeeld: het sinterklaasfeest, kerstfeest, paasfeest, schoolreisje, sportdag en de avondvierdaagse.
 

Overzicht  Ouderraad schooljaar 2023-2024

 Ouderrraad:

 
Voorzitters:
Charissa Driebergen en Miranda Groeneweg

Groepsouders:
gr 1 : Charissa Driebergen
gr 2 : Mylene Kortenoever
gr 3 : Miranda Groeneweg
gr 4 : Jenny van Oosten
gr 5 : Willeke de Mooij
gr 6 : Bianca Baas
gr 7 : Marjolein Brouwer
gr 8 : Monique de Mooij