OR

De ouderraad van De Schakel stelt zich voor
Als ouderraad vertegenwoordigen wij u (de ouders/verzorgers), en hebben als doel een directe schakel tussen u en de school te zijn. Op deze manier willen wij de belangen van de ouders behartigen en de samenwerking tussen de school en de ouders bevorderen. Want de kinderen brengen een groot deel van de dag op school door en daarom is het belangrijk te weten wat er speelt op school.
Wij overleggen met en adviseren aan de MR (medezeggenschapsraad) en hebben regelmatig overleg met de directie.
De ouderraad (OR) van De Schakel bestaat uit een team van ouders die in principe voor een periode van 4 jaar zitting hebben. Ongeveer 7 keer per jaar komen de leden bij elkaar. Hierbij is een MR lid (medezeggenschapsraad) aanwezig.
Er zijn ook contactouders. Zij zijn geen lid van de ouderraad en vervullen de taak van contactouder voor de periode van een jaar.
Benoeming van OR leden en contactouders gaat via een protocol.

Taken van de ouderraad
De taak van de ouderraad is het ondersteunen van het team leerkrachten bij diverse activiteiten en, in sommige gevallen, het opzetten van activiteiten zoals geld inzamelen voor een sponsorloop of het organiseren van een fancy fair.
Wij helpen o.a. bij het organiseren van bijvoorbeeld: het sinterklaasfeest, kerstfeest, paasfeest, schoolreisje en de avondvierdaagse.

Taken van de contactouder
De taak van een contactouder is het ondersteunen en/of uitvoeren van activiteiten die de betreffende groep aan gaat.
Denk hier bij aan hulp vragen aan ouders om te rijden bij een excursie, hulp in de groep, biebouder zoeken enz. De contactouder wast de schoolshirts van de groep. Ook regelt hij/zij eventueel iets zoals bloemen/kleinigheidje bij “ziekte”van een ouder uit de groep.
Contactouder is voor de periode van 1 schooljaar. Benoeming gaat via een protocol

Overzicht  Ouderraad schooljaar 

 Ouderrraad:

 
Voorzitters:
Barbara van Beelen
Debbie Bouter

Sandra van Gastel
Jolanda van Duijn
Bianca Baas
Willeke de Mooij
Monique de Mooij
Marjolein Ravensbergen
Mariska Ravensbergen
Daphne van Egmond
Jorien Hogewoning
Marjolein Brouwer