MR

Functie MR
De MR behartigt de belangen van zowel de ouders/verzorgers van de leerlingen als de leerkrachten. Zij geeft adviezen en neemt besluiten over de plannen van de directie van De Schakel en het bestuur van de Vereniging. Bij een aantal beslissingen heeft het bestuur en de directie instemming nodig van de MR. De MR biedt dus echt een mogelijkheid aan ouders en leerkrachten om daadwerkelijk invloed uit te oefenen op het beleid van de school en de Vereniging. Op De Schakel kiest de MR ook de projecten waaraan het zendingsgeld wordt gegeven.

Vergaderingen
De MR vergadert in een schooljaar 4/5 keer. De vergaderingen worden gehouden op De Schakel en we beginnen om 20.00 uur. Bij het eerste deel van de vergadering is de directie  aanwezig zodat we zaken direct kunnen kortsluiten. Het tweede deel is alleen met de leden van de MR. De vergaderingen zijn openbaar, dus ouders kunnen komen luisteren naar wat we daar bespreken. 

Vragen of suggesties?
Wil je meer weten over het werk van de MR? Of heb je punten die je graag onder de aandacht wilt brengen? Neem dan contact op met Marja van Boven: marjavanboven@gmail.com
    

Marja van Boven (voorzitter)         
Hendrik van Rijn (secretaris)      
Mylène Kortenoever  (penningmeester)


Personeelsgeleding:
Liset Bikker
Corrine van Starkenburg
Mariska Ravensbergen