Gebedskring

Binnen De Schakel wordt er maandelijks een gebedskring georganiseerd. Elke derde woensdag van de maand om 8.30 uur komen ouders  bij elkaar in school. Ze danken en bidden voor alles wat met de school te maken heeft. Daarbij wordt ook speciaal voor een groep gebeden. De kinderen dragen zelf ook gebedspunten aan via de leerkracht in een mapje bijhoudt of door briefjes in de gebedsbusjes bij de ingangen. Data worden ook vermeld in de nieuwsbrief. U bent van harte welkom!

woe 19 okt   2022
woe 16 nov  2022
woe 21 dec  2022
woe 18 jan   2023
woe 15 febr  2023
woe 15 mrt   2023
woe 19 april 2023
woe 17 mei  2023
woe 21 juni  2023