Overblijf

De organisatie de Speelbrug verzorgt de overblijf op De Schakel. Leidsters van de buitenschoolse opvang gaan samen met de overblijfbegeleidster voor uw kind zorgen. De Speelbrug werkt met abonnementen en automatische incasso. U kunt uw kind aanmelden voor vaste dagen in de week (abonnement) of voor incidentele opvang. Wanneer u incidenteel gebruik wilt maken van de overblijf kunt u uw kind 's morgens tot 10.30 uur telefonisch (tel. 0252-533943) of per email (info@speelbrug.nl) aanmelden. Wanneer uw kind op vaste dagen in de week overblijft, hoeft u niets te doen, behalve afmelden wanneer uw kind niet komt. Uw kind kan op maandag, dinsdag en donderdag gebruik maken van de overblijf.

Tussenschoolse_Opvang.pdf