Buitenschoolse opvang

De Speelbrug verzorgt naast het overblijven ook de buitenschoolse opvang voor onze school. Deze opvang bestaat uit voor- en naschoolse opvang. De Speelbrug verzorgt deze opvang voor alle scholen van onze schoolvereniging. Dat betekent voor de kinderen van de Schakel dat zij na schooltijd worden opgevangen op de Wegwijzer (koninging Julianalaan 2a). De nadruk van deze opvang ligt op een eigen invulling van de vrije tijd. Er is voor de kinderen een gevarieerd spel en speelgoed aanbod. Dagelijks worden er activiteiten georganiseerd: van knutselen en sport tot workshops koken of toneel. De opvangtijden zijn afhankelijk van de schooltijden. De voorschoolse opvang start vanaf 7.00 uur en de naschoolse opvang sluit om 18.30 uur. In de vakantie en op extra vrije dagen kunnen de kinderen de hele dag opgevangen worden van 7.00 uur tot 18.30 uur. U kunt kiezen voor vaste opvangdagen, flexiblele dagen, alleen vakantiedagen of af en toe een keer. Aanmeldingsformulieren voor de buitenschoolse opvang zijn te verkrijgen bij de directie.