Aanvraagformulier Vrijstelling Schoolbezoek

De Wet op de Leerplicht is heel duidelijk: leerlingen zijn alleen vrij tijdens de vastgestelde vakanties. Het kan voorkomen dat u een uitzonderlijke reden heeft om toch buiten de vakanties om verlof aan te vragen. In dat geval moet u ruim van tevoren, tenminste 8 weken, een verlofaanvraag indienen. Dit formulier is op school te verkrijgen. U kunt het ook hieronder downloaden en ingevuld op school inleveren. 

Aanvraagformulier vrijstelling schoolbezoek