School en thuis

Het is voor ons belangrijk dat uw kind zich prettig voelt bij ons op school.
Aan het begin van het nieuwe schooljaar houden we een kennismakings- en informatieavond. Ouders kunnen dan kennismaken met de nieuwe leerkracht van hun kind, het lokaal en het materiaal waarmee de kinderen gaan werken. 

Wij houden de ouders/verzorgers een aantal keren per jaar op de hoogte van het welbevinden van de kinderen en hun schoolresultaten. Dit doen wij tijdens de rapportavonden. Wanneer kinderen speciaal begeleid gaan worden, worden de ouders/verzorgers daarover geïnfomeerd door de leerkracht. Voor verdere informatie omtrent de speciale begeleiding kunnen ze terecht bij de intern begeleiders meester Kees Guijt  (gr 0 t/m 6) en juf Mieke Suijkerbuijk (gr 6, 7 en  8)

Als er tussendoor iets is, kunt u altijd contact opnemen of even langskomen. Wilt u de leerkracht spreken, vragen wij u om een afspraak na schooltijd te maken. Ook bij de directie bent u welkom en kunt u even langskomen om een afspraak te maken.