Passend onderwijs


In het schoolondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven van de mogelijkheden, grenzen en ambities die de school heeft als het gaat om het aanbieden van passend onderwijs aan leerlingen met een specifieke (extra of aanvullende) onderwijsbehoeften

Klik op deze link voor het Schoolondersteuningsprofiel_De_Schakel_