Zorg voor onze leerlingen

We streven ernaar dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen op cognitief, emotioneel en sociaal gebied, waarbij zij een zelfstandige en zelfverantwoordelijke houding ontwikkelen. Plezier in leren, creatief denken en doen wordt op school gestimuleerd.

De wet op passend onderwijs die met ingang van augustus 2014 van kracht is gegaan, gaat ervanuit dat zo veel mogelijk kinderen binnen het reguliere onderwijs een plekje kunnen vinden. De Schakel heeft als taak voor ieder kind adequaat onderwijs te realiseren. Daaronder wordt verstaan een voor het kind passend onderwijsaanbod, zowel in pedagogisch (opvoedkundig) als didactisch (onderwijskundig) opzicht, dus afgestemd op wat het kind nodig heeft. Afstemming is: zoeken naar wat kinderen nodig hebben voor hun ontwikkeling, om persoonlijk te groeien als mens en een competente leerling te kunnen worden. We werken daarbij vanuit het kader van Handelingsgericht werken en de Kanjerprincipes. Hoe we dit doen en waar onze mogelijkheden en grenzen liggen kunt u lezen in ons schoolplan en schoolondersteuningsprofiel.