Visie

Wij willen kwalitatief goed onderwijs bieden. Het geven van goed onderwijs bestaat voor ons uit het verzorgen van leeromgevingen waarin leerlingen worden uitgedaagd om kennis, vaardigheden en waarden op te doen. Daarbij is er aandacht voor verschillen die er zijn tussen kinderen. We hebben hoge verwachtingen van de mogelijkheden van de leerlingen.

Missie

Wij vinden het belangrijk dat een kind zich veilig voelt, met respect en aandacht wordt benaderd en zo ook anderen behandelt. De Schakel moet een plek zijn van rust en veiligheid. We streven ernaar dat kinderen  zich optimaal kunnen ontwikkelen op cognitief, emotioneel en sociaal gebied, waarbij zij een zelfstandige en zelfverantwoordelijke houding ontwikkelen. Plezier in leren, creatief denken en doen wordt op school gestimuleerd. Ouders zien wij als een onmisbare schakel en belangrijke partner.
 

Visie en missie vormen kort samengevat ons motto:

‘Onderwijs op maat
in een veilig klimaat
geeft optimaal leerresultaat.’