Op De Schakel bereiden we de leerlingen voor op de maatschappij. Ons onderwijs is afgestemd op de ontwikkelingen, wereld en realiteit om ons heen. We creëren een rijke leeromgeving waarin de leerling kennis, vaardigheden en waarden opdoet. Belangrijk is dat een leerling zich veilig voelt, met respect en aandacht wordt benaderd en zo ook anderen behandelt. Een goede, respectvolle omgang en samenwerking tussen ouders en leerkrachten is hierbij van wezenlijk belang. 

Er is aandacht voor verschillen tussen leerlingen op cognitief, sociaal en creatief gebied.  Er worden hoge doelen gesteld, passend bij de mogelijkheden en talenten van alle leerlingen. We leren de leerlingen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid; de leerlingen worden eigenaar van hun leerproces. De leerkracht doet er toe, we geloven als team in de impact die wij hebben op het leren en de ontwikkeling van onze leerlingen.