Het gedragsprotocol van De Schakel is opgesteld door  het team van De Schakel en vastgesteld met team en ouders van de MR. Het gedragsprotocol is opgesteld om goed te kunnen reageren op situaties waarin (wan)gedrag een rol speelt. Dit protocol sluit aan bij de Kanjerboeken en de Kanjertraining en is bedoeld voor leerlingen, leerkrachten en ouders.
n het schooljaar 2016-2017 zullen we het gedragsprotocol gaan herzien. Dit doen wij onder leiding van onze kanjercoördinator, juf Mariska.
 

Via deze link kunt u het gedragsprotocol van De Schakel inzien

Gedragsprotocol De Schakel 2014