Het gedragsprotocol van De Schakel is opgesteld door  het team van De Schakel en vastgesteld met team en ouders van de MR. Het gedragsprotocol is opgesteld om goed te kunnen reageren op situaties waarin (wan)gedrag een rol speelt. Dit protocol sluit aan bij de Kanjerboeken en de Kanjertraining en is bedoeld voor leerlingen, leerkrachten en ouders.
In het schooljaar 2019-2020 is het gedragsprotocol herzien. Dat is gedaan in samenwerking met leerlingen, ouders en leerkrachten en onder leiding van onze kanjercoördinator, juf Mariska. In de bijlage vindt u ons gedragsprotocol en het Sociale Veiligheid Protocol, waarin wat uitgebreider ingegaan wordt op gedrag. 
 

Via deze linken kunt u het gedragsprotocol en het Sociale Veiligheid Protocol van De Schakel inzien

Gedragsprotocol De Schakel 


Sociale_Veiligheid_Protocol_Kanjertraining