Inspectierapport dec 2016

Eind 2016 heeft de inspectie een bezoek gebracht aan De Schakel in het kader van een kwaliteitsonderzoek dat elke 4 jaar plaatsvindt. De conclusie die we als team met de inspecteur aan het einde van de dag hebben getrokken, is dat De Schakel een school is waar we trots op kunnen zijn.
De inspecteur gaf aan dat het beeld dat hij kreeg van de school door zowel leerlingen, ouders als leerkrachten werd bevestigd:
· De Schakel is een goed georganiseerde school waar team en directie vanuit een duidelijke structuur en een breed draagvlak samenwerken aan vernieuwing en verbetering van het onderwijs;
· Directie en team waarborgen een stimulerend en veilig schoolklimaat
· De school kent een uitstekende zorgstructuur
· De cognitieve leerprestaties van de leerlingen zijn aan het eind van de basisschoolperiode van goed niveau; de opbrengstgerichte cultuur op de school draagt daartoe bij
 

Klik hier voor het  rapport