Identiteit

Binnen  De Schakel gaat het ons niet alleen om leerstof,  het gaat ook om het leren leven met God en met onze naasten. Het volgende gedicht omschrijft waar we hier op De Schakel voor staan:

De identiteit van een mens wordt niet alleen bepaald
door de werkelijkheid van dit moment,
maar ook door wat hij gelooft en hoopt,
waar hij naar verlangt en naar streeft.
Je bent als mens voortdurend onderweg.
Met de identitieit van een school is dat niet anders.
Aan de ene kant is er de werkelijkheid van elke dag,
maar minstens zo belangrijk
is het perspectief van waaruit we leven en werken,
de bestemming die ons voor  ogen staat
op onze gezamenlijke reis.

Het perspectief van waaruit wij leven en werken, vinden we in Gods liefde, zijn nabijheid en zijn woord, de bijbel. We willen ons hierdoor laten leiden en een rolmodel zijn voor onze omgeving. 
We willen dat een ieder zich welkom voelt op deze school. Om dat te bereiken streven we naar een sfeer van openheid, van aandacht, betrokkenheid, ruimte  en respect voor elkaar. Vertrouwen is daarbij een belangrijke waarde.