ICT

Onze visie op computeronderwijs is dat een computer voor elke leerlingen een open medium moet zijn. Wij willen dit realiseren door de computer onderdeel te laten zijn van onze dagelijkse lespraktijk. Dat betekent dat de computers voor zowel leerlingen als voor leerkrachten makkelijk en vrij toegankelijk dienen te zijn. Wij willen met ons onderwijs bereiken dat kinderen de mogelijkheden van de computer leren zien en leren gebruiken. Hierbij willen wij dat de leerlingen gestructureerd, geordend en veilig met de computer leren omgaan.
We hebben een computerruimte waar voldoende computers voor één groep staan. In verschillende groepen wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om digitaal te toetsen. We werken met digitale schoolborden in de groepen 1 t/m 8. Ook hebben we voor een volledige groep iPads tot onze beschikking.
We werken  met computerprogramma's voor veel schoolvakken; bijvoorbeeld lezen, spelling, rekenen, woordenschat, biologie/techniek en aardrijkskunde. Verder leren de kinderen vaardigheden die nodig zijn om vlot en goed met computers te kunnen werken, zoals vaardigheden met de muis, typevaardigheden, werken met word, powerpoint, (veilig) internetgebruik enz. De iPads gebruiken we ook voor creatieve activiteiten, zoals een fotoproject.