De Schakel

Onze school staat in de wijk Frederiksoord van Rijnsburg. De school heeft 235 leerlingen, verdeeld over 9 groepen. Er zijn 16 leerkrachten, een vakleerkracht gymnastiek, 1 onderwijsassistent, , een ict medewerker, een conciërge en een directeur aan de school verbonden.

De Schakel is een christelijke school. Vanuit onze protestants-christelijke identiteit streven we naar een positief leef- en leerklimaat.