Groep 8

Welkom in groep 8.
De leerkrachten van deze groep zijn juf Mieke Suijkerbuijk en juf Mariska Ravensbergen.
Juf Mieke is op maandag en dinsdag in groep 8 aanwezig. Op woensdag en donderdag heeft zij directie en IB taken.
Juf Mariska staat op woensdag, donderdag en vrijdag voor de groep.
Op vrijdagmiddag geeft meester Niels van der Meij de gymles in de gymzaal.