Groep 4

Welkom in groep 4.
De leerkracht van deze groep is meester Pim Groenendijk.
Hij is bijna alle dagen aanwezig. Op woensdag staat juf Corrine van Starkenburg voor de groep.
Op vrijdagochtend geeft meester Niels van der Meij de gymles in de gymzaal.