Groep 4

Welkom in groep 4.
De leerkracht van deze groep is meester Pim Groenendijk.
Hij is bijna alle dagen aanwezig. Op woensdag staat juf Mirjam Huizer voor de groep.
Op vrijdagochtend geeft meester Rik Minnee de gymles in de gymzaal.