Groep 4

Welkom in groep 4.
De leerkracht van deze groep is juf Rosanne Pieters.
Zij is alle dagen aanwezig.
Op vrijdagochtend geeft meester Niels van der Meij de gymles in de gymzaal.