Gebedskring

Binnen De Schakel wordt er maandelijks een gebedskring georganiseerd. Op donderdag of vrijdagochtend om 8.30 uur komen ouders  bij elkaar in het overblijflokaal. Ze danken en bidden voor alles wat met de school te maken heeft. Daarbij wordt ook speciaal voor een groep gebeden. De kinderen dragen zelf ook gebedspunten aan die de leerkracht in een mapje bijhoudt. Tijd en plaats worden vermeld in de nieuwsbrief. U bent van harte welkom!

Contactpersoon voor de gebedsgroep is mevrouw Arianne Wolthaus.